Menu

Begeleiding

De leiding is in handen van Chris Oude Sanderink en Jet Sannes. Chris heeft meer dan 30 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening, de psychiatrie en met mensen die een beperking hebben, het grootste deel daarvan op kinderboerderijen/zorgboerderijen. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers en stagiaires.

Openingstijden

Freewyler is open op woensdag, donderdag en vrijdag, ook in de vakanties van 9.30 tot 16.30 uur.